כתבו עלינו

דוברי הקונגרס

הכירו את הדוברים שלנו

אפרת רייטן

ד״ר לכירורגיית מוח

מנתחת בכירה בבית חולים בלינסון מלעמלה מ-13 שנים ומנהלת את המחלקה הכירורגית

אפרת רייטן

ד״ר לכירורגיית מוח

מנתחת בכירה בבית חולים בלינסון מלעמלה מ-13 שנים ומנהלת את המחלקה הכירורגית

אפרת רייטן

ד״ר לכירורגיית מוח

מנתחת בכירה בבית חולים בלינסון מלעמלה מ-13 שנים ומנהלת את המחלקה הכירורגית

אפרת רייטן

ד״ר לכירורגיית מוח

מנתחת בכירה בבית חולים בלינסון מלעמלה מ-13 שנים ומנהלת את המחלקה הכירורגית

אפרת רייטן

ד״ר לכירורגיית מוח

מנתחת בכירה בבית חולים בלינסון מלעמלה מ-13 שנים ומנהלת את המחלקה הכירורגית

אפרת רייטן

ד״ר לכירורגיית מוח

מנתחת בכירה בבית חולים בלינסון מלעמלה מ-13 שנים ומנהלת את המחלקה הכירורגית

אפרת רייטן

ד״ר לכירורגיית מוח

מנתחת בכירה בבית חולים בלינסון מלעמלה מ-13 שנים ומנהלת את המחלקה הכירורגית

אפרת רייטן

ד״ר לכירורגיית מוח

מנתחת בכירה בבית חולים בלינסון מלעמלה מ-13 שנים ומנהלת את המחלקה הכירורגית

אפרת רייטן

ד״ר לכירורגיית מוח

מנתחת בכירה בבית חולים בלינסון מלעמלה מ-13 שנים ומנהלת את המחלקה הכירורגית

אפרת רייטן

ד״ר לכירורגיית מוח

מנתחת בכירה בבית חולים בלינסון מלעמלה מ-13 שנים ומנהלת את המחלקה הכירורגית

אפרת רייטן

ד״ר לכירורגיית מוח

מנתחת בכירה בבית חולים בלינסון מלעמלה מ-13 שנים ומנהלת את המחלקה הכירורגית

אפרת רייטן

ד״ר לכירורגיית מוח

מנתחת בכירה בבית חולים בלינסון מלעמלה מ-13 שנים ומנהלת את המחלקה הכירורגית