נושאים מרכזיים

שמים את התעסוקה באזור במרכז

החזון: הפיכת אשכול המפרץ למוקד תעסוקה אזורי, שיהווה מצע לשגשוג חברתי וכלכלי מתמשך של התושבים והמעסיקים באזור. האמצעי למימושו: שותפות רב-מגזרית, התאמת תכניות לצרכי האזור ולמאפייניו וייזום פעולות ייחודיות – בין היתר באמצעות מרכז התעסוקה האזורי הרבמגזרי. על כל זאת ועוד – בוועידת המפרץ הבינלאומית לאזוריות ובחוברת שתופץ במסגרתה

עוד בנושא

על המאפיין הייחודי והמשמעותי של המרכז שיוקם: היכולת לנטר את תחום התעסוקה, לנתח אותו על פי נתונים עדכניים ולבסס עליהם מדיניות. מערכת מידע שיפעיל המרכז תספק נתונים עדכניים על מצב התעסוקה באזור, בהתאם למדדי ההצלחה ולמדדי העבודה שייקבעו

על השותפות הרבמגזרית והגישה הפרואקטיבית שיאפיינו את המרכז, ויאפשרו לו זיהוי מוקדם של איומים והזדמנויות עם פוטנציאל השפעה על התעסוקה באזור, למולם יגבש המרכז תגובה מהירה, כוללת ואפקטיבית של כלל הגורמים הרלוונטיים

הנה זה בא: מהפכת הפסולת של המפרץ

הטיפול האזורי בכל זרמי הפסולת השונים הנמצאים במפרץ יכול להביא איתו יתרונות כלכליים וסביבתיים כאחד. הפוטנציאל העיקרי מצוי בתחום הפסולת הביתית, לטובתה יוקם מתקן קצה לטיפול בפסולת, תוך שריפתה באופן מבוקר כחלופה לטמינתה. הצלחת המיזם החלוצי הזה עשויה להביא ליישומו בכל חלקי הארץ. על כל זאת ועוד – בוועידת המפרץ הבינלאומית לאזוריות ובחוברת שתופץ במסגרתה

עוד בנושא

על יצירת אזור אפס פסולת במפרץ חיפה שמביאה איתה הזדמנות פז שתקפיץ את האזור למקום אחר לגמרי: מרחב שיאפשר איכות חיים גבוהה יותר ואף יהווה דוגמה ומופת כמכפיל כוח שבאזוריות גם למקומות נוספים בישראל

 

על הטיפול בפסולת שמגלם עלויות גבוהות מצד הרשויות המקומיות וכן העמדת מערך תפעולי רחב שיבטיח מתן שירותים מיטביים לתושב. כיום, כל רשות מקומית במרחב המפרץ מנהלת את מערך הפסולת שלה בנפרד

כך תסייע ראייה אזורית לשימוש יעיל וחסכוני באנרגיה

ניהול אזורי של סוגיות האנרגיה במפרץ יוזיל את עלויות החשמל וייצר ביטחון אנרגטי במרחב. איך עושים את זה? באמצעות מערכות מידע מתקדמות שינהלו את צריכת החשמל וייצורו, אנרגיה מקיימת בשילוב הקמת מערכות אגירה ומערכות לניהול עומסים, וכן באמצעות יוזמות נוספות שיקודמו בשיתוף הגורמים הפועלים במפרץ. על כל זאת ועוד – בוועידת המפרץ הבינלאומית לאזוריות ובחוברת שתופץ במסגרתה

עוד בנושא

על מינהלת האנרגיה האזורית שתנהל, הלכה למעשה, את האנרגיה במפרץ חיפה, תקדם פעולות להתייעלות אנרגטית ולהקמת מתקני ייצור לאנרגיה מתחדשת וכן תעודד אספקת אנרגיה לצרכני הקצה

על מערכות מידע מתקדמות שיאפשרו לנטר את הפעילות האנרגטית של לקוחות המנהלת, ולספק להם מידע בזמן אמת על בעיות בייצור האנרגיה, כמו גם על חריגות בצריכתה וייעול המערכים המקומיים

לאן נוסעים מכאן?

ראייה אזורית של סוגיות התחבורה השונות, המשפיעות ישירות על הכלכלה, התעסוקה ותחומים נוספים, היא חלק חשוב מתכנון עתידו של איזור המפרץ. הקמת רשות תחבורה מרחבית ראשונה מסוגה ומימוש תכנית "אשכול בטוח" לשיפור הבטיחות בדרכים – אלו שני הכלים המרכזיים באמצעותם תקודם התחבורה האזורית

על כל זאת ועוד בוועידת המפרץ הבינלאומית לאזוריות ובחוברת שתופץ במסגרתה

עוד בנושא

שיפור התחבורה באזור נתפס כגורם מרכזי ודרמטי בקידום איכות ורמת החיים של כלל התושבים. תחבורה מפותחת משפיעה ישירות על הכלכלה באזור, ובמרכזה על עולם התעסוקה: חיבור תחבורתי נגיש יותר לאזורי התעשייה או לאזור המרכז יאפשר מגוון רחב יותר של אפשרויות תעסוקה לתושבי האזור. בדיוק משום כך, קיימת חשיבות רבה לראייה אזורית בניהול סוגיות התחבורה והשפעותיהן על המרחב כולו ותושביו

מפרץ טורס

כיצד עוברים מהצלחות תיירותיות נקודתיות ומוגבלות למצב שבו האזור כולו הופך למוקד של תיירות תוססת, הן מקומית והן זרה? לא חייבים לחכות לשדה תעופה בינלאומי כדי להביא לקפיצת מדרגה. על כל זאת ועוד בוועידת המפרץ הבינלאומית לאזוריות ובחוברת שתופץ במסגרתה

עוד בנושא

לפיתוח התיירות האזורית עשויות להיות השפעות רחבות גם על מי שאזור המפרץ הוא ביתו; שיתוף פעולה אזורי, המכיר בחשיבותו של קידום תיירות פנים ותיירות חוץ במרחב וזאת באמצעות יצירת אטרקטיביות של האזור כולו

על לכידות חברתית, שיתופיות - ואזוריות

כיצד מגבירים לכידות חברתית באזור ומה השפעתה, במה תלוי חוסנה של קהילה, ואיך צומחת מנהיגות משותפת רבמגזרית אזורית? אתם מוזמנים להכיר כמה עקרונות יסוד בפיתוח חברתי אזורי בעזרתו של ד"ר רן קוטנר, ראש התכנית הביןלאומית ללימודי שלום וניהול סכסוכים באוניברסיטת חיפה, ומוביל פרויקטים של שיתוף פעולה אזורי בין רשויות יהודיות. על כל זאת ועוד בוועידת המפרץ הבינלאומית לאזוריות ובחוברת שתופץ במסגרתה

עוד בנושא

האקלים החברתי בישראל בשנים האחרונות מוביל לנסיגה ברמת הנכונות וברמת היכולות לשיתופי פעולה, ולכך יש השפעה ישירה ומסכנת על החוסן החברתי בישראל. תפיסת האזוריות ההולכת ומתפתחת בישראל טומנת בחובה פוטנציאל לטיפוח יכולות אלה, להגברת הלכידות ולמתן שירותים טובים יותר לתושבים